Tilbage

Salme 169

Forside
Troen på Guds Søn - Jesu liv

 
169
 Kommer hid kun med de små
 
Mel.: Mæt min sjæl, o Jesus sød
  
  
1 Kommer hid kun med de små,
som ej godt og ondt forstå,
i hvis mund ej findes svig,
just til dem er Himmerig;
deres sjæl er i Guds hånd,
de bedrøver ej Guds Ånd,
laster ej hans ledebånd.
  
2 Født af kødet er dog kød,1
frugt af synd og frø til død,
fødsel kun af vand og Ånd
løser synds og dødens bånd;
kun i den oplukker sig
ved et ord vidunderlig
døren til Guds Himmerig!
  
3 Bærer da de små til ham,
som borttog vor synd og skam,
som har livet i sin hånd,
døber med den Helligånd,
har fra døden dyrekøbt,
har i sine klæder svøbt
hver, som tror og bliver døbt.
  
4 Jesus kalder ad de små,
hvo tør dem i vejen stå?
Sønnen i sin Faders navn
åbner dem sin frelserfavn,
lukker til sit Himmerig
for enhver, som bryster sig,
vil ej være barnet lig.
  
5 Fader, Søn og Helligånd,
led de små i troens bånd,
gå du selv med dem i pagt
imod synds og dødens magt!
Gem dem i din Guddoms-favn,
før dem frelst til fredens havn,
saliggør dem i dit navn!

  
 
N.F.S. Grundtvig 1836 og 1844.

1 Joh. 3, 5-6


Hør melodien
00.00 / 00.37