Tilbage

Salme 175

Forside
Troen på Guds Søn - Jesu liv

 
175
 Jesus, livets rige kilde
 
Mel.: Jesus er mit liv i live
  
  
1 Jesus, livets rige kilde,
Himlens ære, glans og lyst,
som vor Fader sende ville
os til frelse, hjælp og trøst!
Hvorfor vil så mange sige
nej til nådens Himmerige?
Hvad er verdens lyst som bedst
dog imod din bryllupsfest!
  
2 Lifligt er det højtidssæde
ved dit eget bryllupsbord;
fred, retfærdighed og glæde
strømmer til os på dit ord.
Dér er bod for alle smerter,
salighed for alle hjerter,
dér i dig så inderlig
liv og sjæl skal fryde sig.
  
3 Du, som til din bryllupsglæde
nådig kaldte også mig
og anviste mig et sæde,
hvor der end er rum hos dig,
o, lad altid, dig til ære,
mig i troen iført være
sjælens rene bryllupsdragt,
som din Ånd mig selv har bragt.
  
4 Lover, alle, og tilbeder
den miskundelige Gud,
som til Himmerig os leder
ved sin nådes sendebud,
indtil alle borde fyldes
og med Himlens glans forgyldes,
når vor Herre sejerrig
fører hjem sin brud til sig.

  
 
Matt 22,1-14
Johann Rist 1642.
Hans Adolph Brorson 1734.
W.A. Wexels 1849.


Hør melodien
Se salmens tekst:
175. Jesus, livets rige kilde

Vælg melodi:
 Wolfgang Wessnitzer 1661
00.00 / 00.45