Tilbage

Salme 206

Forside
Troen på Guds Søn - Påske

 
206
 Vor frelser, du, som døde
 
Mel.: Jeg vil din pris udsjunge
  
  
1 Vor frelser, du, som døde
på korsets træ med spot
for vores skyld og brøde
og gjorde alting godt!
O, lad os længer ej
i synden søge glæde,
men ved din hånd betræde
den rette livets vej!
  
2 Det er den vej, du viste
fra graven højt i sky,
det er den vej, du priste
for os ved pagten ny;
din Ånd med troens ord
på den os vil ledsage
fra badet uden mage
til Himmeriges bord.

  
 
N.F.S. Grundtvig 1853-55 og 1864.


Hør melodien
Se salmens tekst:
206. Vor frelser, du, som døde

Vælg melodi:
 Hamburg 1598
00.00 / 00.38