Tilbage

Salme 211

Forside
Troen på Guds Søn - Påske

 
211
 Lad vaje højt vort kongeflag
 
Mel.: Frands Wormordsens håndbog 1539
  
  
1 Lad vaje højt vort kongeflag!
Lad flyve korsets banner!
Til heltedød på sejrens dag
det sine kæmper danner.
  
2 Påmind os kun, vort sejerstegn,
om Herrens død og pine!
Thi under hver en himmel-egn
derved han frelste sine.
  
3 Afbild os kun det korsets træ,
hvorpå vor frelser hængte!
Derunder kun det ly og læ
vi fandt, hvortil vi trængte.
  
4 På dødens Hovedpande-fjeld,1
alt med hans hænder rene
vor håndskrift for en bundløs gæld
blev naglet til dets grene.2
  
5 Og da med vand udrandt hans blod
af gennemboret side,3
det væld udsprang af træets rod,
hvori vi tvættes hvide.
  
6 Korsfæstelsen af synd og død
er heltedåd til livet;
til trøst og håb i al vor nød
er tro derpå os givet.
  
7 Så vaj da højt, vort kongeflag!
Spred vinge, korsets banner!
Til heltedød på sejrens dag
du dine kæmper danner.

  
 
Venantius Fortunatus omkr. 600.
N.F.S. Grundtvig 1837.

1 Golgata

2 Kol 2,14

3 Joh 19,34


Hør melodien
00.00 / 00.22