Tilbage

Salme 212

Forside
Troen på Guds Søn - Påske

 
212
 Den bitre død dig trængte
 
Mel.: Se, hvor nu Jesus træder
Min død er mig til gode
  
  
1 Den bitre død dig trængte,
vor Herre Jesus Krist,
da du på korset hængte,
al pine havde frist.1
  
2 Nu sidder hos din Fader
du højt i himmelkor
og synderne forlader
på denne onde jord.
  
3 O, lad din Ånd forbinde
vor sjæl med Himmerig!
Lad føle mand og kvinde:
Gud har forbarmet sig!

  
 
Latin, 14. årh.
Peder Palladius (1569). N.F.S. Grundtvig 1837.

1 fristet, udstået


Hør melodien
00.00 / 00.23