Tilbage

Salme 221

Forside
Troen på Guds Søn - Påske

 
221
 I døden Jesus blunded
 
Mel.: Guds godhed vil vi prise
Jeg vil din pris udsjunge
  
  
1 I døden Jesus blunded,
i graven lagdes ned,
har nu dog overvundet
al dødens bitterhed;
nu rinder op så klar
den sol med lys og glæde,
som i sit jordeklæde
så helt formørket var.
  
2 Af gravens sted det mørke
opstod vor sjæleven;
ved hellig engels styrke
blev stenen væltet hen.
Se, I med had i hu,
som Jesus nys ombragte,
som ham på korset strakte:
Han lever dog endnu!
  
3 Med lov vor mund udbryder
om Jesu herlighed,
den hele jord sig fryder,
fordi hans ord er sket;
sit løfte holdt han vist,
thi sjunger, alle munde,
af dybe hjertensgrunde:
Tak ske dig, Herre Krist!
  
4 O mægtig sejerherre,
som fjendens hele magt,
dit store navn til ære,
har under fødder lagt,
hjælp os at kæmpe så,
at når vor strid har ende,
vi palmer kan i hænde
og sejerskrone få!

  
 
Georg Werner 1639. Søren Jonæsøn 1693.
N.F.S. Grundtvig 1837.


Hør melodien
00.00 / 00.39