Tilbage

Salme 222

Forside
Troen på Guds Søn - Påske

 
222
 Opstanden er den Herre Krist
 
Mel.: Førreformatorisk melodi / Michael Weisse 1531
  
  
1 Opstanden er den Herre Krist,
halleluja, halleluja!
til alle slægters trøst for vist.
Halleluja!
  
2 På graven lå en kæmpesten,
halleluja, halleluja!
den vælted bort en engel ren.
Halleluja!
  
3 Der kom til graven kvinder tre,
halleluja, halleluja!
Guds engel klar de fik at se.
Halleluja!
  
4 Som morgenlærkens var hans røst,
halleluja, halleluja!
og hvert hans ord en himmelsk trøst.
Halleluja!
  
5 I kvinder, som så bange stå,
halleluja, halleluja!
i denne grav vor frelser lå.
Halleluja!
  
6 Men han stod op i stråledragt,
halleluja, halleluja!
lyslevende, som han har sagt.
Halleluja!
  
7 Som solen klar og morgenrød,
halleluja, halleluja!
stod Jesus op af jordens skød.
Halleluja!
  
8 Som han opstod, skal vi opstå,
halleluja, halleluja!
og fare til ham i det blå.
Halleluja!

  
 
Latin 14. årh. Dansk omkr. 1620.
N.F.S. Grundtvig 1815 og 1845.


Hør melodien
00.00 / 00.24