Tilbage

Salme 223

Forside
Troen på Guds Søn - Påske

 
223
 Herren af søvne opvågned, opsprang
 
Mel.: Thomas Laub 1920
  
  
1 Herren af søvne opvågned, opsprang,
hører du, Helved, vor morgensang:
Kristus opstod fra de døde!
Op stod nu Gud, og hans fjender adspredtes,
brat de som voks over gløderne bredtes:
Kristus opstod fra de døde!
  
2 Denne er dagen, som Herren har gjort,1
lover ham, kristne, hans værk er stort!
Kristus opstod fra de døde!
Kirkerne alle velsigne den milde,
drikke med fryd nu af Israels kilde,
kilden til liv fra de døde.
  
3 Danser for Herren! Lovsynger hans navn!
Herlig vor frelser, med bod for savn,
Kristus opstod fra de døde!
Kommer, I hedninger alle, og kender
saligheds-vejen til jorderigs ender:
Jesus opstod fra de døde!
  
4 Det var for engle et lysteligt syn,
Helvede sprængtes af Himlens lyn,
Kristus opstod fra de døde!
Da i hans spor de så dødningehære,
alle de råbte: Velkommen med ære,
livgiver god, fra de døde!
  
5 Det er hvert dødeligt menneskes fryd,
det er på jorden en himmelsk lyd:
Kristus opstod fra de døde!
Han i sin død trådte døden på nakke,
hvem der med nåden vil tage til takke,
rejser han op fra de døde.
  
6 Derfor halleluja tusindefold
følger det budskab fra old til old:
Kristus opstod fra de døde!
Og før han tog i det høje sit sæde,
så'de på jord han den evige glæde:
Vi skal opstå fra de døde!

  
 
Sl 68
Græsk. N.F.S. Grundtvig 1837.

1 Sl 118,24


HØR melodien 

Se salmens tekst:
223. Herren af søvne opvågne...

Vælg melodi:
 Thomas Laub 1920
00.00 / 00.39