Tilbage

Salme 225

Forside
Troen på Guds Søn - Påske

 
225
 Op, sjæl, bryd søvnen af
 
Mel.: Fryd dig, du Kristi brud
  
  
1 Op, sjæl, bryd søvnen af,
og se til Jesu grav,
hvor han ved korsets kvale
lå udi dødens dvale
og stod dog op med ære.
Hans navn velsignet være!
  
2 O prægtig morgenglans,
som overgår al sans!
Guds Søn, vor sol, er oppe,
og gennem dødens troppe
har fægtet sig med ære.
Hans navn velsignet være!
  
3 Bort, du besegled sten,
som gemte Jesu ben,
du kan ham ej indlukke,
Guds Søn ej så vil bukke,
du og hans kraft må lære.
Hans navn velsignet være!
  
4 Hver hjertesten og stød
skal så ved Jesu død
og troens sejer vige,
thi død og Satans rige
er ødelagt med ære.
Hans navn velsignet være!
  
5 Her er et englebud,
som siger os, vor Gud
og broder Jesus ikke
er mer i dødens strikke,
men han stod op med ære.
Hans navn velsignet være!
  
6 Op, kære sjæl, stig op
mod Himlens stjernetop,
triumf og lov at sjunge
med hjerte, mund og tunge!
Dig, Jesus, dig ske ære,
dit navn velsignet være!
  
7 O Jesus, lad mig så
af synden daglig stå,
jeg op kan stå til glæde
og for dit æresæde
dig evig lov frembære
med engle-tak og ære!

  
 
Mark 16,1-7
Thomas Kingo 1689.
Jf. nr. 232.


Hør melodien
Se salmens tekst:
225. Op, sjæl, bryd søvnen af

Vælg melodi:
 Jacob Regnart 1576
00.00 / 00.30