Tilbage

Salme 226

Forside
Troen på Guds Søn - Påske

 
226
 O kæreste sjæl, op at våge
 
Mel.: Den yndigste rose er funden
  
  
1 O kæreste sjæl, op at våge!
Thi dødens og Helvedes tåge
ved Frelserens død er forsvunden,
og sejren for evig er vunden.
  
2 Bort, synder og laster og lyder,
fremskinner, I hellige dyder!
Thi Jesus vil hellighed have,
han lod vore synder begrave.
  
3 Hver rense sin surdej af hjerte
med gråd og fortrydelsens smerte,
al ondskab fra sjælen udfeje
og gamle fordærvede deje!
  
4 Et påskelam for os er blevet
til slagtebænk ynkelig drevet,
vor Kristus, vor glæde og ære,
som ville vort offerlam være.
  
5 Hans frydefest hellig vi holde
og banke på Himmelens volde
med salmer og åndelig sange,
ja, pukke mod døden og prange.1

  
6 Gid renhed hvert hjerte må smykke
og sandhed i sindet sig trykke,
så skal vi fra ondskab udtræde
og påskefest holde med glæde!

  
 
1 Kor 5,6-8
Thomas Kingo 1689.

1 optræde sejrsikkert


Hør melodien
Se salmens tekst:
226. O kæreste sjæl, op at v...

Vælg melodi:
 Wittenberg/Klug 1542
00.00 / 00.29