Tilbage

Salme 235

Forside
Troen på Guds Søn - Påske

 
235
 Verdens igenfødelse
 
Mel.: Thomas Laub 1916
Frydeligt med jubelkor
  
  
1 Verdens igenfødelse
glæden igenføder;
skønt fornyet skabningen
den Opstandne møder.
Øst og vest og syd og nord,
ild og vand og luft og jord
synger påskesalmer.
  
2 Ser du op til hvælvingen,
skyerne sig klarer,
lytter du til bølgerne,
blidelig de svarer;
mellem begge morgenglad
fryder sig med forårskvad
hele fuglekoret.
  
3 Ser du, hvor i skovene
alle træer skyder!
Mærker du, hvor engene
sig i våren fryder!
Nu det visne vorder grønt,
hvad der falmed, atter skønt,
det gør påskemorgen.
  
4 Livets varme, sejrende
over dødens kulde,
priser ham, som strålende
rejste sig af mulde;
dødens fyrste tog ham hel,
havde i ham ingen del,
misted, hvad han havde.
  
5 Fundet har nu mennesket
bod for alt forliset;
sværdet nu, det flammende,
svandt fra Paradiset,
nu keruben løfter glad
oliegren og palmeblad,
vinker os til Eden.

  
 
Adam af St. Victor 12. årh..
N.F.S. Grundtvig 1837 og 1845.


Hør melodien
Se salmens tekst:
235. Verdens igenfødelse

Vælg melodi:
 Thomas Laub 1916
 Piae Cantiones 1582
00.00 / 00.40