Tilbage

Salme 24

Forside
Troen på Gud Fader - Skabelsen og forsynet

 
24
 En vej eller anden, vor Herre ved råd
 
Mel.: William Croft 1708
C.S. Harrington 1870
  
  
1 En vej eller anden, vor Herre ved råd,
måske ikke min vej,
måske ikke din vej;
men dog ad sin egen vor Herre ved råd.
  
2 En tid eller anden, vor Herre ved råd,
måske ej til min tid,
måske ej til din tid;
men dog til sin egen vor Herre ved råd.
  
3 Så tab da ej modet, vor Herre ved råd!
Og han til din lykke
sit ord ej vil rykke;
derpå kan du bygge: vor Herre ved råd.
  
4 Da vi var fortabte, vor Gud vidste råd:
hans Søn kom iblandt os,
opledte og fandt os,
brød døden, som bandt os. - Ja, Gud vidste råd.
  
5 Så gå, hvor han kalder, og spar dig din gråd!
Hvor havet nu syder,
blir vej, når han byder,1
og lovsangen lyder: vor Herre ved råd.

  
 
Fil 4,19
Martha Cook omkr. 1864.
C.J. Brandt 1875 og 1885. Niels Møller 1947.

1 2 Mos 14


Hør melodien
00.00 / 00.27