Tilbage

Salme 246

Forside
Troen på Guds Søn - Påske

 
246
 Kom, lad os tømme et bæger på ny
 
Mel.: Thomas Laub 1926
  
  
1 Kom, lad os tømme et bæger på ny,
ej af det væld, som udsprang under staven,
men af den levende kilde fra graven,
saligheds-kilden, som springer i sky:
Jesus, vor livskraft, som hjerterne styrker!
  
2 Lys overalt nu i fylde opgår,
Himlen og jorden og Helvede klares,
alle tings grundvold i hast åbenbares,
påskefest nu hele skabningen får,
føler ved Ordets oprejsning sig styrket.
  
3 Kristus, vor frelser, som Gud så og mand!
Med dig korsfæstet, begravet forleden,
skal vi opstå og som lys alt herneden
skinne med dig i de levendes land;
du for vort hjerte er klippen og styrken.
  
4 Brat, Herre Jesus, blandt dine du stod,
bød dem Guds fred og gav trøst dem i vånden,
nyskabte i dem et tempel for Ånden,
skænked dem livet, hvormed du opstod.
Stor er din nåde, vort lys og vor styrke.
  
5 Som du begyndte, vor frelser, bliv ved;
kom og til os gennem dørene lukte!
Bliv ved den skik, du indførte og brugte;
lov os din glæde, og giv os din fred,
nådig indblæs os dit liv og din styrke!
  
6 Vige det gamle da skal for det ny,
som du på korset os vandt og har givet,
så vi fornyes til evigheds-livet,
vandre derefter og møde i sky
dig, som er evig vort liv og vor styrke.

  
 
Joh 20,19-31
Johannes af Damaskus 8. årh.
N.F.S. Grundtvig 1837.


Hør melodien
Se salmens tekst:
246. Kom, lad os tømme et bæ...

Vælg melodi:
 Thomas Laub 1926
00.00 / 00.34