Tilbage

Salme 259

Forside
Troen på Guds Søn - Kristi himmelfart

 
259
 Din Himmel-krone ser vi stråle
 
Mel.: Egil Hovland 1989
  
  
1 Din Himmel-krone ser vi stråle
i evigt lys og guddomsglans,
o konge, du, som her på jorden
har båret dødens tornekrans!
  
2 Du sprænger rummet og dets grænser,
dit liv er løst fra tidens bånd.
Til evig tid skal du regere
på tronen ved Guds højre hånd.
  
3 Guds højre hånd er alle steder,
Guds Himmel findes hos os her!
Så troner du blandt os hernede;
så er Guds rige kommet nær!
  
4 Ja, kom til vore bange hjerter,
du konge, som er ét med Gud,
og styrk vor tro, vort håb, vort tålmod,
gør os til rigets sendebud!
  
5 Lad os, som bor blandt dødens torne,
nu vidne om din sejerskrans,
til Gud engang er alt i alle,
og riget fremstår i sin glans!

  
 
Svein Ellingsen 1977 og 1988.
Helge Severinsen 1999.


Hør melodien
Se salmens tekst:
259. Din Himmel-krone ser vi s...

Vælg melodi:
 Egil Hovland 1989
00.00 / 00.21