Tilbage

Salme 263

Forside
Troen på Guds Søn - Kristi herredømme

 
263
 Sin vogn gør han af skyer blå
 
Mel.: Henrik Rung 1847
Op, alle folk på denne jord
  
  
1 Sin vogn gør han af skyer blå,
i åg han storme spænder,
den ganske jord med klipper grå
som voks er i hans hænder;
hans sværd er hvast, hans spir er godt,
hans folk er vi, den drotters drot,
hans navn er Jesus Kristus.
  
2 Guldkronen bærer han i løn
og sværdet helst i skede,
og, som den bedste Faders Søn,
hans lyst det er at bede;
for alle sjæle beder han
og beder dem med bud om land
ej at forsmå hans krone.
  
3 Hans bøn er stærk, hans bud er godt:
med Gud os at udsone;
men dog, fordi han her med spot
kun bar en tornekrone,
er verdens dårer til foragt
hans julebud, hans kongemagt,
hans fred og glans og glæde.
  
4 Men når tilbage åbenlyst,
som han opfór, han kommer,
og når basunens drøn gør tyst
for ham, al verdens dommer,
da vel enhver, han kendes ved,
i Guds, sin Faders, herlighed!
Dem vis er livets krone!

  
 
N.F.S. Grundtvig 1843.


Hør melodien
00.00 / 00.37