Tilbage

Salme 264

Forside
Troen på Guds Søn - Kristi herredømme

 
264
 Herre Jesus, du, som troner
 
Mel.: Helligånd, de frommes glæde
Nu velan, vær frisk til mode
  
  
1 Herre Jesus, du, som troner
ved Gud Faders højre hånd,
syndres frelser og forsoner,
send du os din Helligånd!
Tænd din ild, og tal dit ord
på den hele vide jord!
Sank til troens enhed sammen
alle jordens slægter! Amen.

  
 
M.B. Landstad 1865.
Bearbejdet 1913.


Hør melodien
00.00 / 00.48