Tilbage

Salme 265

Forside
Troen på Guds Søn - Kristi herredømme

 
265
 Om salighed og glæde
 
Mel.: Guds godhed vil vi prise
  
  
1 Om salighed og glæde
der nu skal sjunges frit
i Herrens samfundskæde
og Guds pauluner vidt;
thi ved Guds højre hånd
er Kristus højt ophøjet,
han har sin fjende bøjet,
han løste dødens bånd.
  
2 Så vist han er i live,
så dø vi ingenlund,
men vi skal frelste blive,
fortælle hans miskund;
om kødets gang vi gå
og lægges slet i grave,
dog skal vi livet have,
udødelig opstå.
  
3 Den kirke-sten grundfaste,
den Herre Jesus Krist,
de bygningsmænd forkaste,1
men han er blevet vist
til hjørnestenen her
for kirkens hus på jorde;
den gerning Herren gjorde,
thi prise ham enhver!

  
 
Sl 118,15-23
Anders Arrebo 1623 og 1627.
Fr. Hammerich 1850.

1 forkastede


Hør melodien
Se salmens tekst:
265. Om salighed og glæde

Vælg melodi:
 Visemelodi/Joachim Magdebu...
00.00 / 00.39