Tilbage

Salme 275

Forside
Troen på Guds Søn - Kristi komme

 
275
 Uforsagt, vær på vagt
 
Mel.: Klokken slår, tiden går
  
  
1 Uforsagt, vær på vagt!
Jesus haver det alt fuldbragt.
Han har vundet det store slag,
Satan bundet til dommedag,
åbnet os Himmerigs port.
  
2 Uforsagt, vær på vagt!
Jesus haver det alt fuldbragt.
Snart han kommer at hente sin brud
fra det fremmede land til sin Gud,
hjem til sin himmelske fred.
  
3 Uforsagt, vær på vagt!
Jesus haver det alt fuldbragt.
Har du kun olie i dit kar,
brænder end lampen ej lys og klar,
kan du ham møde med fryd.1
  
4 Uforsagt, vær på vagt!
Jesus haver det alt fuldbragt.
Aldrig han fældes med magt eller list,
bier han længe, han kommer dog vist,
glæder dig så desto mer.
  
5 Uforsagt, vær på vagt!
Jesus haver det alt fuldbragt.
Han kan dig trøste i al din ve,
han er dig nær, skønt ej du kan se
Jesus, din trofaste ven.
  
6 Klokken slår, tiden går,
evigheden os forestår.
Lad os da bruge den kostbare tid,
tjene vor Herre med al vor flid,
så skal vi nok komme hjem!

  
 
H. Agerbek 1848.

1 Matt 25,1-13


Hør melodien
Se salmens tekst:
275. Uforsagt, vær på vagt

Vælg melodi:
 Oluf Ring 1938
00.00 / 00.31