Tilbage

Salme 276

Forside
Troen på Guds Søn - Kristi komme

 
276
 Dommer over levende og døde
 
Mel.: Asger Pedersen 1978
  
  
1 Dommer over levende og døde,
mørket er for dig som højlys dag,
tanker, ingen så, for dig må møde,
klares op skal hvert et skjult bedrag;
Herre Kristus, når i lys du kommer,
da forbarm dig, vær en nådig dommer!
  
2 Iført dommerkappens dyre klæde
klædte vi vor næste i foragt,
slog ihjel hans mod og stjal hans glæde,
klipped af Guds lov vor egen pragt;
frem mod dommedag må vi nu vandre,
iført vore domme over andre.
  
3 Herre Kristus, ene din er dommen,
hvem kan dømme i sin egen sag?
Hvem kan dømme, før den tid er kommen,
natten lyser som den klare dag?
Dommerne blir dømt, når du skal råde,
og de dømte kendes fri af nåde.
  
4 Dommer over levende og døde,
søn af stjerner og af mennesker,
aldrig ud i mørket vil du støde
den, der kommer til dig, som han er;
alle knæ på jorden skal sig bøje
dybt i solopgangen fra det høje.

  
 
1 Kor 4,3-5.
Johannes Johansen 1975.


Hør melodien
Se salmens tekst:
276. Dommer over levende og d...

Vælg melodi:
 Asger Pedersen 1978
00.00 / 00.37