Tilbage

Salme 279

Forside
Troen på Guds Søn - Kristi komme

 
279
 Venner, lad kun skyer gråne
 
Mel.: Vaj nu, Dannebrog, på voven
Tag det sorte kors fra graven
  
  
1 Venner, lad kun skyer gråne,
sortne i hver himmel-egn,
lad kun ses i sol og måne
dommedags de store tegn!
Lad kun bruse verdens hav!
Lad kun kastes verdens grav!
Med vor frelser, verdens dommer,
følger evig sol og sommer.

  
 
N.F.S. Grundtvig 1843.
Bearbejdet 1878.


Hør melodien
00.00 / 00.45