Tilbage

Salme 284

Forside
Troen på Gud Helligånd - Helligåndens komme

 
284
 Fra Himlen Herrens Ånd nedfór
 
Mel.: Guds Søn kom ned fra Himmerig
  
  
1 Fra Himlen Herrens Ånd nedfór,
jeg glædes vil og sjunge:
Nu har Guds kraft på jorden ord,
og ordet flammetunge.
På vejrets vinger kom med brag,
som gennem torden lynets slag,
det lys, Gud Herren sendte.
  
2 Det lysner gennem sjæl og sind,
sig hjertets lue tænder,
i øjet farer strålen ind,
på issen flammen brænder.
Flyv højt, min sjæl, i lys dig sving!
Guds store underlige ting
de løste tunger tale.
  
3 Hvad Herrens store vidner så,
al verden skal fornemme;
Guds ord skal verdens grænser nå
med tusind tungers stemme.
Velkommen, krafts og friheds Ånd!
Du løser alle tungers bånd
og alle sjæles lænker.
  
4 Fra sandheds høje hjem du kom,
al sandhed du os lærer,
om synd, retfærdighed og dom
du mægtigt vidne bærer;
men o, du også ordet ved
om nåde, kærlighed og fred,
forkynd det for al verden!
  
5 Velkommen, Ånd med tugtens røst,
med kærlighedens stemme!
O, straf og lær, forman og trøst,
bliv evig hos os hjemme!
O, lys og brænd i sjæl og bryst,
indtil basunens store røst
til nådens dom os kalder!

  
 
ApG 2,1-11
B.S. Ingemann 1825.


Hør melodien
00.00 / 00.36