Tilbage

Salme 29

Forside
Troen på Gud Fader - Skabelsen og forsynet

 
29
 Spænd over os dit himmelsejl
 
Mel.: Hans Holm 1988
  
  
1 Spænd over os dit himmelsejl.
Rør jorden med din finger.
Lad himmelbuen være spejl
for lyset, som du bringer.
Sæt fredens bue som et skjold
mod mørke, død og krigens vold -
du himmelbuens Herre.
  
2 Skænk os det klare kildevæld,
som skaber liv i strømmen.
Vi finder ikke kilden selv,
så hold os fast på drømmen:
At du er livets kilde, som
får blinde til at se sig om -
du underfulde Herre.
  
3 Vær sol på vores mælkevej,
og varm os i din sfære.
Lad Hellig-ilden brede sig,
så vi får mod at bære
vor klode som en blomstereng,
et liv i broget sammenhæng -
du fællesskabets Herre.

  
 
Leif Rasmussen 1988.


Hør melodien
Se salmens tekst:
29. Spænd over os dit himmel...

Vælg melodi:
 Hans Holm 1988
00.00 / 00.30