Tilbage

Salme 297

Forside
Troen på Gud Helligånd - Helligåndens gerning

 
297
 I kristne, som bekende
 
Mel.: Guds godhed vil vi prise
  
  
1 I kristne, som bekende
den Guds enbårne Søn,
se, han os monne sende
en gave, som er skøn:
den værdig Helligånd,
som os al sandhed lærer,
som troens gnist formerer,
som Jesus vise kan.
  
2 Gud gav sit ord det rene,
som viser os vor synd,
men vi ved Ånden ene
får ordets rette fynd.
O store miskundhed!
Nu kan vi Jesus kende,
nu kan vort hjerte brænde
til Gud i kærlighed.
  
3 Den kærlighed, o Herre,
i hjertet prent os så,
at vi ej fra din lære
og ordets veje gå!
Lad dine læbers lyd
os så i øren klinge,
at sjælen sig må svinge
til dig i Åndens fryd!
  
4 O hjertets rette glæde,
du værdig Himmel-gæst,
skal korsets vej vi træde,
vær du da hjertet næst!
Ja, og i dødens krig,
når kraften vil forsvinde,
o, lad da troen vinde
og blive sejerrig!

  
 
Georg Werner 1639.
Søren Jonæsøn 1693.


Hør melodien
00.00 / 00.39