Tilbage

Salme 299

Forside
Troen på Gud Helligånd - Helligåndens gerning

 
299
 Ånd over ånder, kom ned fra det høje
 
Mel.: Jesus, din søde forening at smage
  
  
1 Ånd over ånder, kom ned fra det høje,
Ånd, som med Fader og Søn er vor Gud!
Kom, vore sjæle tilsammen at føje,
kom at berede den himmelske brud,
kalde, forsamle og Jesus forklare,
bygge Guds kirke, oplyse hans folk!
Det er din gerning, lad os den erfare,
vær i vort hjerte Guds kærligheds tolk!

  
 
Johan Nordahl Brun 1786.
N.F.S. Grundtvig 1845.


Hør melodien
00.00 / 00.51