Tilbage

Salme 300

Forside
Troen på Gud Helligånd - Bøn til Helligånden

 
300
 Kom, sandheds Ånd, og vidne giv
 
Mel.: Efter førreformatorisk hymne / Klug 1533
  
  
1 Kom, sandheds Ånd! og vidne giv,
at Jesus Kristus er vort liv,
og at ej du af andet ved
end ham vor sjæl til salighed!
  
2 Kom, lysets Ånd! og led os så,
at vi på klarheds veje gå,
men aldrig dog fra troens grund
et hårsbred vige nogen stund!
  
3 Gud Faders Ånd! kom til os ned
med Himlens ild: Guds kærlighed!
Læg på vor tunge nådens røst
med livets ord til evig trøst!

  
 
Thomas Kingo 1699.
N.F.S. Grundtvig 1826, 1837 og 1864.
Oprindelig del af nr. 281.


Hør melodien
00.00 / 00.22