Tilbage

Salme 306

Forside
Troen på Gud Helligånd - Bøn til Helligånden

 
306
 O Helligånd, kom til os ned
 
Mel.: Af højheden oprunden er
  
  
1 O Helligånd, kom til os ned,
din bolig du i os bered
ved ordets lys og stjerne!
O Guddoms-glans, som mørknes ej,
giv, at vi sandheds himmelvej
ved dig må følge gerne!
Dit skin hvert trin
os ledsager og forjager
mørkets tanker,
som i vore hjerter vanker.
  
2 Du yndig dug, fald til os ned,
velsign vor tro med frugtbarhed,
lad kærlighed tiltage,
at hver en sjæl forbunden må
i pagten med sin næste stå
i alle livets dage!
Men strid og splid,
som bedrøver og berøver
dig din ære,
lade fjern du fra os være!
  
3 Lad os i troens hellighed
opnå vort levneds mål og méd,
og giv os denne nåde,
at vi herefter kende må,
hvor vi umuligt kan bestå,
om kødet selv må råde!
Bøj du vor hu
til din lære, dig til ære,
hjælp at prise
Gud, og hver mand godt bevise!

  
 
Michael Schirmer 1640.
Søren Jonæsøn 1693 og 1697.


Hør melodien
Se salmens tekst:
306. O Helligånd, kom til os ...

Vælg melodi:
 Philipp Nicolai 1599
00.00 / 01.01