Tilbage

Salme 308

Forside
Troen på Gud Helligånd - Bøn til Helligånden

 
308
 Helligånd, vor sorg du slukke
 
Mel.: Heinrich Albert 1642
  
  
1 Helligånd, vor sorg du slukke,
al vor dunkelhed gør klar,
livets kilde du oplukke,
Davids-nøgelen du har.1
Giv os trøst i al vor nød,
lys i mørke, liv i død!
  
2 Du, den nye verdens skaber,
vis på os, hvad du formår,
kæmp, så verdens fyrste taber,
vind, så Jesu ord består!
Byg dit tempel i vort bryst,
fyld Guds hus med Himmel-lyst!

  
 
Paul Gerhardt 1647. J.C. Jacobi 1725.
A.M. Toplady 1776. Edw. Bickersteth 1833.
N.F.S. Grundtvig 1837.

1 Åb 3,7


Hør melodien
Se salmens tekst:
308. Helligånd, vor sorg du s...

Vælg melodi:
 Heinrich Albert 1642
00.00 / 00.43