Tilbage

Salme 309

Forside
Troen på Gud Helligånd - Bøn til Helligånden

 
309
 Bøj, o Helligånd, os alle
 
Mel.: Knud Jeppesen 1930
Herre, jeg har handlet ilde
  
  
1 Bøj, o Helligånd, os alle,
som du døbte med Guds ord,
så vi på vort ansigt falde,
takke Gud for nåde stor,
som os gav, før vi det vidste,
livet, vi skal aldrig miste!
  
2 Styrk os, så vi stå i pagten,
vige ej fra troens grund,
og bevis med skabermagten
i vort hjerte og vor mund,
at i ordet, som du fører,
Herrens liv og Ånd sig rører!

  
 
N.F.S. Grundtvig 1834. Bearbejdet 1895.


Hør melodien
00.00 / 00.36