Tilbage

Salme 310

Forside
Troen på Gud Helligånd - Bøn til Helligånden

 
310
 Gud Helligånd, i tro os lær
 
Mel.: Hvad kan os komme til for nød
  
  
1 Gud Helligånd, i tro os lær
vor frelsermand alene
af hjertet ret at have kær
og ham således tjene,
at vi mod dødens grumhed må
udi hans dybe vunder få
den frelse, han fortjente!
  
2 Hjælp, at din sunde lærdoms kraft
i hjertet trolig gemmes!
Af ordets brød og søde saft
vor salighed lad fremmes!
Ja, gør os helt fra synden død
og ny igen til Himlen fød,
i troen frugt at bære.
  
3 Når liv og ånde vil forgå
i dødens bitre stunde,
o, at vi da din virkning så
i hjertet føle kunne,
at vi vor sjæl med god forstand
befale må i Jesu hånd
i evig ro at gemmes!

  
 
Bartholomäus Ringwaldt 1581.
Søren Jonæsøn 1693.


Hør melodien
Se salmens tekst:
310. Gud Helligånd, i tro os ...

Vælg melodi:
 Joseph Klug 1533
00.00 / 00.41