Tilbage

Salme 318

Forside
Den hellige, almindelige kirke - Guds rige

 
318
 Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige
 
Mel.: Lover den Herre
  
  
1 Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige,
skaber og danner et kongeligt folk sig tillige;
riget skal stå,
salighed folket opnå
trods alle åndernes krige.
  
2 Rygtet derom som en løbeild farer og brænder,
tungerne gløder derunder til jorderigs ender,
thi med Guds ord
følges Guds-Ånden på jord,
blus han på bjergene tænder.
  
3 Jesus, vor Kristus, vor salvede konge med ære!
Kristus, vor Jesus, almægtige frelser, du kære!
Hos os du bliv!
Vær du vort lys og vort liv,
alt, hvad vort hjerte begære!
  
4 Da på dit ord skal det gladeste budskab udbredes,
også ved os skal der vej for dit åsyn beredes,
så overalt
Jesus, som frelser påkaldt,
du skal med knæfald tilbedes.
  
5 Da på det jævne skal nåden og sandheden mødes,
og dine små skal til konger og præster opfødes,
vokse i løn
bruden som solen så skøn,
alting af kærlighed sødes.

  
 
N.F.S. Grundtvig 1853-55 og 1864.


Hør melodien
Se salmens tekst:
318. Stiftet Guds Søn har på...

Vælg melodi:
 Stralsund 1665
00.00 / 00.30