Tilbage

Salme 328

Forside
Den hellige, almindelige kirke - Kirken

 
328
 Hvor Gud sit hus ej bygge vil
 
Mel.: Guds Søn kom ned fra Himmerig
Et trofast hjerte, Herre min
  
  
1 Hvor Gud sit hus ej bygge vil,
omsonst er kalk og stene,
thi der skal mer og andet til,
end verdens folk vil mene;
det gælder om et Guddoms-ord,
når, som i Himlen, så på jord,
et Guds-hus skal opbygges.
  
2 Et klokketårn, en døbefont,
et bord med lys, som brænder,
det findes kan al verden rundt,
det gøres kan med hænder;
men trøst og fred og hjertensfryd,
det skaber ingen klokkelyd
og ingen altertavle.
  
3 Thi beder vi: vor Gud! byg med,
lad her din Ånd regere!
Da bliver her et helligt sted,
jo længere, jo mere;
hver Herrens dag, hvert kirkeår
velsignet kommer, priset går
med livets ord på læbe.
  
4 Til det Guds Ord, der som en sol
med liv og lys kan virke,
vi rejste denne præd'kestol,
vi bygged denne kirke;
vi helliger dens skib og kor,
dens døbefont og alterbord,
Guds Ord de skal tilhøre.
  
5 Bygmester for den hvælving blå,
som jordens kreds omspænder,
det ringe værksted ej forsmå
nu dine Guddoms-hænder!
Med ord og Ånd byg her en fløj
af helgenkirken himmelhøj
med rum til alle sjæle!
  
6 I Jesu navn vi beder her,
på Jesu ord vi bygge;
vort navn mod hans er intet værd,
vort ord af hans kun skygge.
Byg, Jesus, med et Guddoms-bliv,
af stene, som har ånd og liv,
dit tempel i vor midte!

  
 
Sl 127,1
N.F.S. Grundtvig 1843.


Hør melodien
00.00 / 00.36