Tilbage

Salme 338

Forside
Den hellige, almindelige kirke - Kirkens bevarelse

 
338
 Var Gud ej med os denne stund
 
Mel.: Johann Walter 1524
Guds Søn kom ned fra Himmerig
  
  
1 Var Gud ej med os denne stund,
må Israel bekende,
var Gud ej med os denne stund,
forgik vi i elende;
thi vi er kun en lille flok,
men fjendens hob er talrig nok,
som os opsluge ville.
  
2 De truer os så vredelig,
og ville Gud tilstede,
opslugte de os visselig
med al vort liv og glæde;
da blev vi som det flade land,
hvorover flodens høje vand
med styrke sig henvælter.
  
3 Men lovet være du, vor Gud!
du hjælper os af fare,
vor bange sjæl du leder ud
som liden fugl af snare;
ja, snaren brister, vi er fri,
thi Herrens navn os stander bi,
han skabte jord og himmel.

  
 
Sl 124
Martin Luther 1524. Dansk 1529.
N.F.S. Grundtvig 1811 og 1843.


Hør melodien
00.00 / 00.36