Tilbage

Salme 342

Forside
Den hellige, almindelige kirke - Kirkens bevarelse

 
342
 Nu ved jeg vej til Himmerig
 
Mel.: Jeg ved et evigt Himmerig
  
  
1 Nu ved jeg vej til Himmerig,
den bør jeg aldrig dølge,
det er, o søde Jesus, dig,
jeg vil dig også følge.
  
2 Du vejen er til salighed
og Himlens fryderige,
og ingen anden sti jeg ved
i verden af at sige.
  
3 Jeg må bejamre, at jeg gik
fra Paradisets glæde
og siden i forvirret skik
ad mørkheds grumme stræde.
  
4 Min Jesus, som mig skuffer ej,
men vil mig trolig lære,
mig viser til sin kirkevej
og selv min dør vil være.
  
5 Jeg dér så frit går ud og ind1
og finder sjæleføde,
der himmelkvæger sjæl og sind
og lægger synden øde.
  
6 Jeg ser i ham en åben dør,
en dør til Himlens trone,
jeg ser det, jeg ej vidste før,
en uforvisnet krone.

  
 
Joh 14,1-11
Thomas Kingo 1699.

1 Joh 10,9


Hør melodien
00.00 / 00.25