Tilbage

Salme 346

Forside
Den hellige, almindelige kirke - Kirkens fornyelse

 
346
 Vel mødt, I kristne fromme
 
Mel.: Tysk folkevise 1546
Jeg ved, på hvem jeg bygger
  
  
1 Vel mødt, I kristne fromme,
lad høres nu vort kvad,
vor lovsang lad opkomme
til Gud fra allen stad,
fordi hans ord mon klinge
så vidt nu over land
og alle klokker ringe
for Krist, vor frelsermand!
  
2 Med Kristus sejer vindes
nu og i allen stund;
i ham al sandhed findes,
al nåde og miskund;
ret vej til Himmerige
er ingen uden han;
tør nogen det modsige,
dem sætter Gud i band.
  
3 Men Herrens ord blev lastet;
Gud, som foragten så,
nær havde os forkastet
og ladt i mørket gå;
lid skulle slås til andet
end Kristi kors og død
og glemmes fædrelandet,
hvor hvilen er så sød.
  
4 Dog det er Skriftens lære,
som efter Guds behag
til Jesu Kristi ære
kom atter for en dag;
når med vor Herres øje
vi gransker ud dens grund,
den lærer os fuldnøje
Guds råd i allen stund.
  
5 Gudsfolket havde sovet,
der drømtes kun om tant,
men, Herren være lovet,
den rette vej vi fandt;
Gud give nu, vi alle
af rene hjerter må
vor frelser fast påkalde
og saligheden nå!

  
 
Ludwig Hailmann omkring 1526.
Arvid Pedersen 1529. N.F.S. Grundtvig 1836.
B.S. Ingemann 1854.


Hør melodien
00.00 / 00.44