Tilbage

Salme 347

Forside
Den hellige, almindelige kirke - Kirkens fornyelse

 
347
 Ak, Fader! lad dit ord og Ånd
 
Mel.: Johann Hermann Schein 1627
  
  
1 Ak, Fader! lad dit ord og Ånd
dog ret få overhånd!
Og se, hvor fuld din urtegård
af torn og tidsel står!
Din vækst du her vel har,
men ak, hvor tynd og rar!1
Hvor lidet er dog kraften kendt
af ord og sakrament!
  
2 O Jesus, Jesus! kom dog snart
at se din vingårds art!
Af døbte vrimler stad og land,
men hvor er troens brand?
Hvad hjælper det, vi ved,
hvad død du for os led,
dog tåles Satans fule værk
iblandt os lige stærk.
  
3 O Helligånd! for dig, vor skat,
vi græder dag og nat.
Kom, giv os samme lys og kraft,
som fædrene har haft,
da kristendommen stod,
som træ ved dejligst rod,
så ovenfuld af frugters sne
og purpur. Lad det ske!

  
 
Hans Adolph Brorson (1765).

1 sjælden


Hør melodien
00.00 / 00.40