Tilbage

Salme 359

Forside
Den hellige, almindelige kirke - Kirkens mission

 
359
 Du Ånd fra kirkens første tider
 
Mel.: Vågn op og slå på dine strenge
  
  
1 Du Ånd fra kirkens første tider,
lad vægtere på muren stå,
som, medens det mod natten lider,
tør uden frygt i striden gå,
som vækker verden med din røst
og bringer hjerter himmelsk trøst!
  
2 O, måtte snart dog ilden brænde
og brede sig i hvert et land!
Til alle sjæle bud du sende
om Kristus, deres frelsermand!
O høstens Herre, tænk derpå:
din høst er stor, men høstfolk få.
  
3 Send ud i verden store skarer
af kærlighedens sendebud,
beskærm du dem i alle farer,
og nedbryd Satans magt, vor Gud!
Dit navn lad herliggjort os se!
Dit rige gro! Din vilje ske!

  
 
Carl Heinrich von Bogatzky 1750.
John Hansen 1888.
Theodor Løgstrup 1890.


Hør melodien
Se salmens tekst:
359. Du Ånd fra kirkens førs...

Vælg melodi:
 Hamburg 1690
00.00 / 00.33