Tilbage

Salme 372

Forside
Den hellige, almindelige kirke - Kirkens diakoni

 
372
 Dit værk er stort, men jeg er svag
 
Mel.: Jeg ved et evigt Himmerig
  
  
1 Dit værk er stort, men jeg er svag
og let til jorden bøjes;
men brug mig, Herre, for din sag,
kan blot dit navn ophøjes!
  
2 Giv ydmyg kærlighed, o Gud,
og troskab indtil døden,
og lad mig gå med livets bud,
hvor mørket bor, og nøden!
  
3 For evig dig jeg hører til
og vil ej mer begære.
Så tag mig, før mig, som du vil,
dit navn, o Gud, til ære!

  
 
Natanael Beskow 1885.
Vilhelm Gregersen 1910.


Hør melodien
00.00 / 00.25