Tilbage

Salme 373

Forside
Den hellige, almindelige kirke - Kirkens diakoni

 
373
 Herre, jeg vil gerne tjene
 
Mel.: Du, som vejen er og livet
  
  
1 Herre, jeg vil gerne tjene,
tjene dig, og dig alene,
tag og brug mig, som du vil!
Hvad jeg ejer, har du givet,
hver en evne, selve livet,
dig det hele hører til.
  
2 Led mig, Frelser, ved din nåde,
også når jeg selv vil råde
og vil gå min egen vej;
sæt mig, hvor jeg bedst kan gavne,
o, men lad mig aldrig savne
vished, at jeg tjener dig!

  
 
Kristian Østergaard 1891.


Hør melodien
Se salmens tekst:
373. Herre, jeg vil gerne tjene

Vælg melodi:
 A. P. Berggreen 1849
00.00 / 00.33