Tilbage

Salme 375

Forside
De helliges samfund - Fællesskabet

 
375
 Alt står i Guds faderhånd
 
Mel.: Henrik Rung 1857
Thomas Laub 1916
  
  
1 Alt står i Guds faderhånd,
hvad han vil, det gør hans Ånd;
af Guds nåde, til Guds ære
evig glade vi skal være
i vor Herres Jesu navn.
  
2 Sikre på, vor arv og løn
er med Guds enbårne Søn,
af Guds nåde, til Guds ære
evig glade vi skal være
i vor Herres Jesu navn.
  
3 Fælles om hans liv og fred,
lys og kraft og herlighed,
af Guds nåde, til Guds ære
evig glade vi skal være
i vor Herres Jesu navn.

  
 
N.F.S. Grundtvig 1856.


Hør melodien
00.00 / 00.28