Tilbage

Salme 382

Forside
De helliges samfund - Fællesskabet

 
382
 Kom, brødre, lad os ile
 
Mel.: Guds godhed vil vi prise
  
  
1 Kom, brødre, lad os ile,
vor aften kommer nær!
Det farligt er at hvile
i denne ørken her.
Kom, lad os fatte mod
i Åndens kraft at vandre
til Himlen med hverandre,
så bliver enden god!
  
2 Det skal os ej fortryde
den trange vej at gå;
Gud vil os bistand yde
og trofast med os stå.
Frisk, brødre, frygter ej!
For verden ingen grue,
den lokke eller true,
hver gå kun frisk sin vej!
  
3 Kom, lad os trøstig vandre
vor korte valfartsgang
og styrke så hverandre
ved håb og bøn og sang!
Som gode børn vi må
på vejen ikke stride,
Guds engle ved vor side
som vore brødre gå.
  
4 De stærkere de svage
skal hjælpe frem; vi må
hinanden bære, drage,
i kærligt samfund gå.
Kun frejdigt frem! enhver
sig selv for intet agte
og kun derefter tragte,
at Gud ham alting er!
  
5 Det skal ej længe vare,
hold kun et lidet ud,
så skal vi hjemad fare
til Himlen, til vor Gud!
O, hvilken salighed,
når vi med alle fromme
hjem til vor Fader komme
og få en evig fred!

  
 
Gerhard Tersteegen 1738.
Edv. Ottosen Schwartzkopf? før 1753.


Hør melodien
00.00 / 00.39