Tilbage

Salme 386

Forside
De helliges samfund - Ordet

 
386
 Udrundne er de gamle dage
 
Mel.: Carl Nielsen 1917
Hvo ikkun lader Herren råde
  
  
1 Udrundne er de gamle dage
som floder i det store hav,
og hvor sig hviler nu den svage,
dér fandt den stærke og sin grav;
men lovet være Himlens Gud!
de ædles æt dør aldrig ud.
  
2 Mens graven kastes, vuggen gynger,
og liv udsletter dødens spor,
så immer sig igen forynger
hver ædel slægt i syd og nord,
og mindet, som Guds miskundhed,
forplanter sig i tusind led.
  
3 Så lad derpå da syn os fæste,
hvad ædle kaldte livets lyst!
Ja, lad os kappes med de bedste
og vove kækt med død en dyst!
At byde den og graven trods
kan med Guds hjælp og lykkes os.

  
 
N.F.S. Grundtvig 1833


Hør melodien
00.00 / 00.36