Tilbage

Salme 39

Forside
Troen på Gud Fader - Guds omsorg

 
39
 Synes det i kors og pine
 
Mel.: Aldrig er jeg uden våde
  
  
1 Synes det i kors og pine,
som Gud tit forglemte sine,
dog er jeg forsikret på
hjælp i rette tid at få.
  
2 Som en fader straks ej giver
altid det, som fordret bliver,
så har Gud sin tid dertil,
når han sine hjælpe vil.
  
3 Gud kan al min trang formilde,
om det aldrig gik så ilde,
bærer til mig dag for dag
mer end faders hjertelag.
  
4 Trods den gamle Helved-drage,
trods al verdens skam og plage -
bort al frygt af sind og hu;
lever dog min Gud endnu!
  
5 Vil, o Gud, du min kun blive,
må alt andet gerne drive;
skal og graven skjule mig,
gerne! når jeg har kun dig.

  
 
Christopher Tietze 1663.
Hans Adolph Brorson 1734.


Hør melodien
00.00 / 00.23