Tilbage

Salme 401

Forside
De helliges samfund - Ordet

 
401
 Guds ord det er vort arvegods
 
Mel.: Vor Gud han er så fast en borg
  
  
1 Guds ord det er vort arvegods,
det skal vort afkoms være;
Gud, giv os i vor grav den ros,
vi holdt det højt i ære!
Det er vor hjælp i nød,
vor trøst i liv og død;
o Gud! ihvor det går,
lad dog, mens verden står,
det i vor æt nedarves!

  
 
N.F.S. Grundtvig 1817.


Hør melodien
Se salmens tekst:
401. Guds ord det er vort arve...

Vælg melodi:
 Joseph Klug 1533
00.00 / 00.49