Tilbage

Salme 404

Forside
De helliges samfund - Gudstjenesten

 
404
 Lover Herren! han er nær
 
Mel.: Herre Jesus, vi er her
  
  
1 Lover Herren! han er nær,
når vi sjunge, når vi bede;
samles i hans navn vi her,
er han midt blandt os til stede.
Pris ham, gamle, pris ham, unge!
Pris hans navn, hver barnetunge!
  
2 Herre, vær os evig nær!
Vær os nær, når sol oprinder,
og når sol og stjerneskær
i den dybe nat forsvinder!
Lad din Ånd ej fra os vige,
til vi ser dig i dit rige!

  
 
B.S. Ingemann 1822.


Hør melodien
Se salmens tekst:
404. Lover Herren! han er nær

Vælg melodi:
 Johann Rudolph Ahle 1664
00.00 / 00.30