Tilbage

Salme 406

Forside
De helliges samfund - Gudstjenesten

 
406
 Søndag morgen fra de døde
 
Mel.: Herre, jeg har handlet ilde
  
  
1 Søndag morgen fra de døde
Jesus sejerrig opstod!
Hver en søndags morgenrøde
bringer nu for døden bod,
kalder underfuldt tilbage
alle Herrens levedage.
  
2 Tusindtunget Herrens tale
da genfødes vidt om land:
Vågn nu op af søvn og dvale,
øre hvert, som høre kan!
Stander, sjæle, op af døde,
hilser påske-morgenrøde!
  
3 Hver en søndag døden gyser,
mørket skælver under jord,
for med glans da Kristus lyser,
kæmpe-røst har livets ord;
sejersalig de bekrige
dødens drot og mørkets rige.

  
 
N.F.S. Grundtvig 1837.


Hør melodien
Se salmens tekst:
406. Søndag morgen fra de dø...

Vælg melodi:
 Johann Crüger 1649
00.00 / 00.36