Tilbage

Salme 408

Forside
De helliges samfund - Gudstjenesten

 
408
 Nu ringer alle klokker mod sky
 
Mel.: C.E.F. Weyse 1837
  
  
1 Nu ringer alle klokker mod sky;
det kimer i fjerne riger.
Hver søndag morgen højt på ny
stor glæde mod Himlen stiger.
  
2 Det toner med lov og pris og bøn
fra jord mod Paradis-haven:
Det var en søndag morgen skøn,
vor frelser stod op af graven.
  
3 For os han i gravens dyb steg ned,
han gik til de dødes rige.
Til livet med stor herlighed
han ville for os opstige.
  
4 Al verdens glæde begravet lå;
nu frydes vi alle dage:
Den glæde, søndagssolen så,
den har i verden ej mage.
  
5 Der sad en engel på gravens sten
blandt liljer i urtehaven;
han peged med sin palmegren,
hvor Jesus stod op af graven.
  
6 Og der blev glæde på jorderig
lig glæden i engles Himmel:
Livskongen løfter op med sig
til livet sin børnevrimmel.
  
7 Guds børn skal holde med engle bøn
med jubel i Paradis-haven.
Det var en søndag morgen skøn,
vor frelser stod op af graven.

  
 
B.S. Ingemann 1837.


Hør melodien
Se salmens tekst:
408. Nu ringer alle klokker mo...

Vælg melodi:
 C. E. F. Weyse 1837
00.00 / 00.23