Tilbage

Salme 415

Forside
De helliges samfund - Gudstjenesten

 
415
 Dig ske al ære, Herre Krist
 
Mel.: 15. årh. / Michael Weisse 1531
  
  
1 Dig ske al ære, Herre Krist,
velsignet er den dag for vist!
Vi lover dig nu og til evig tid:
Hellig, hellig, hellig i det højeste!
  
2 Dig priser alle engles kor
og Himlens hær med glæde stor.
Dig priser Kerubim og Serafim:
Hellig, hellig, hellig i det højeste!
  
3 Dit folk, o Kristus, lover dig,
din brud af hjertet glæder sig
for al din nåde og barmhjertighed:
Hellig, hellig, hellig i det højeste!

  
 
Middelalderlig latinsk Sanctus-trope.
Dansk 1528. Harald Vilstrup 1961.


Hør melodien
00.00 / 00.32