Tilbage

Salme 416

Forside
De helliges samfund - Gudstjenesten

 
416
 O Herre Krist! dig til os vend
 
Mel.: Görlitz 1648
  
  
1 O Herre Krist! dig til os vend,
din Helligånd ned til os send,
med kraft og nåde os regér,
og sandheds vej os alle lær!
  
2 Oplad vor mund, din lov udbred,
til andagt hjertet vel bered,
forøg vor tro, klar vor forstand,
at vi dit navn ret kende kan!
  
3 Indtil vi synger med Guds hær:
Du hellig, hellig, hellig er!
og skuer så dit åsyn blid
i Himlens lys til evig tid.
  
4 Tak ske Gud Fader, Søn og Ånd,
ét i fuldkommenhedens bånd:
Den hellige Treenighed
ske lov og pris i evighed!

  
 
Str. 1-3: Wilhelm 2. af Sachsen-Weimar (?) 1648.
Str. 4: Tysk 1651.
B.C. Ægidius 1717. Bearbejdet 1850.


Hør melodien
Se salmens tekst:
416. O Herre Krist! dig til os...

Vælg melodi:
 Görlitz 1648
00.00 / 00.23