Tilbage

Salme 417

Forside
De helliges samfund - Gudstjenesten

 
417
 Herre Jesus, vi er her
 
Mel.: Johann Rudolph Ahle 1664
  
  
1 Herre Jesus, vi er her
i dit hus dit ord at høre;
vær du selv i Ånden nær,
dan vort hjerte og vort øre,
at vi må i sjæl og sinde
lukke dig og Himlen inde!
  
2 Vor forstand i mørkets bånd
kan jo ikke sandhed kende,
uden din den gode Ånd
vil sit lys i os optænde;
godt at tænke, tale, gøre,
dertil må din Ånd os føre.
  
3 O du herlighedens glans,
lys af lys, Guds hjertes tale,
træng dig gennem sind og sans,
væk os af al tungheds dvale!
Bøn og sang lad liflig klinge,
ordet frugt mangfoldig bringe!

  
 
Tobias Clausnitzer 1663. Dansk 1740.
N.F.S. Grundtvig 1837. B.S. Ingemann 1854.
Bearbejdet 1947.


Hør melodien
Se salmens tekst:
417. Herre Jesus, vi er her

Vælg melodi:
 Johann Rudolph Ahle 1664
00.00 / 00.30