Tilbage

Salme 422

Forside
De helliges samfund - Gudstjenesten

 
422
 Hellig, hellig, hellig! Herre Gud almægtig
 
Mel.: John Bacchus Dykes 1861
  
  
1 Hellig, hellig, hellig! Herre Gud almægtig!
Årle lad ved morgen vor lovsang hæve sig:
Hellig, hellig, hellig, nådefuld og mægtig,
Gud i det høje! Ære være dig!
  
2 Hellig, hellig, hellig! Se, omkring din trone
knæler alle helgen med lov og jubel ned!
Hør, serafers lovsang har den samme tone:
Gud, du er Gud i tid og evighed!
  
3 Hellig, hellig, hellig! Lyset er dit rige,
syndigt øje blændes af al din herlighed;
ene du er hellig, ingen er din lige,
ingen som du i magt og kærlighed.
  
4 Hellig, hellig, hellig! Herre Gud almægtig!
Hav og jord og himmel i pris forene sig!
Hellig, hellig, hellig, nådefuld og mægtig,
Gud i det høje! Ære være dig!

  
 
Åb 4,8, sml. Es 6,3
Reginald Heber før 1826. Chr. Ludwigs 1911.
Bearbejdet 1951.


Hør melodien
00.00 / 00.39